CMF Nederland

CMF Najaarsconferentie - 13 november 2021

Op zaterdag 13 november 2021 willen we graag onze najaarsconferentie organiseren. Hierbij nodigen we u uit om hieraan deel te nemen. We zijn nog hard bezig met de voorbereidingen, hieronder kunt u meer lezen over het thema en de onderdelen die al bekend zijn.

 

Fysieke Conferentie

We streven ernaar om dit keer weer een fysieke conferentie te organiseren. Mochten eventuele corona-maatregelen fysiek bij elkaar komen niet mogelijk maken of sterk beperken, dan zullen we uitwijken naar een digitale conferentie

 

THEMA: Reflecties op een crisis

De afgelopen anderhalf jaar is een van de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen eeuwen over de wereld uitgewaaierd. Ook in Nederland heeft dit veel impact op ons gehad. De onzekerheid, de zorgen, de lange werkdagen, de drastische maatregelen. Zowel in ons werk als privé had het een grote impact. Terwijl wij en onze patiënten misschien wel meer dan ooit behoefte hadden aan nabijheid moesten we afstand bewaren. Wat heeft dat met u gedaan, hoe heeft u zich staande gehouden?

De overstromingen afgelopen zomer in Duitsland, Belgie en Nederland hebben laten zien dat het goed is om hierbij stil te staan. Een crisis komt vaak vanuit onverwachte hoek en overvalt je. Door te reflecteren op wat we hebben meegemaakt hopen we van elkaar te leren en beter voorbereid te zijn op de volgende. 

Als we één ding hebben geleerd van de afgelopen tijd, dan is het wel hoe hard we elkaar als collega's en christenen nodig hebben. Daarom zal er deze conferentie extra aandacht zijn voor  onderlinge ontmoetingen en gesprek.

 

 

Ochtendprogramma

Als je geconfronteerd wordt met een crisis heeft dat vaak ook impact op je geloof. Je wordt geconfronteerd met nieuwe omstandigheden, stress en vragen die ook doorwerken in je relatie met God. Hoe vormt een crisis-situatie je geloof? Prof. Pieter H. Vos zal een lezing/meditatie verzorgen waarin hij zal ingaan op deze thematiek. 

Gezien het mondiale karakter van deze crisis hebben we gezocht naar een internationale spreker om ons met een helikopterview naar deze gezondheidscrisis te laten kijken. De tweede lezing zal worden verzorgd door John Wyatt, neonatoloog n.p. en ethicus uit Engeland. Hij zal stilstaan bij de impact die de crisis heeft gehad op de samenlevingen en de gezondheidszorg, wat was de reacties van christenenen hierop? Welke zwakheden en zegeningen komen er bovendrijven Daarbij ook aandacht voor hoe christenen in het verleden reageerden op gezondheidscrisis. Het zal een inspirerende lezing worden die u even met andere ogen laat kijken.

N.B: Rekening houdend met mogelijke reisbeperkingen zal de John Watt digitaal aanwezig zijn op de conferentie. De lezing en vragenronde van John Wyatt zullen plaatsvinden in het Engels. 

 

 

Na de verzorgde lunch zijn er twee workshop rondes

 

WORKSHOPS

 

Als de drempel een lange weg wordt – Bij crisissituaties ervaren we bijna altijd onzekerheid, vertwijfeling en dubbelzinnigheid. Kenmerkend van de afgelopen anderhalf jaar is dat we werden geconfronteerd met een aaneenschakeling van veranderingen en overgangen in maatregelen. Hierdoor zitten we continue in overgangsfasen. Tegelijkertijd zijn we ook gewend geraakt aan de maatregelen en is het weer wennen (en voor sommigen ronduit spannend) om die maatregelen weer los te laten. Bert Nanninga is psychiater en heeft vanuit zijn werk (o.a. met asielzoekers en vluchtelingen) veel ervaring met deze thematiek. Hij zal met u stilstaan bij wat het met ons en onze patiënten doen en hoe we er mee om kunnen gaan. 

 

Loop mee met een collega in zwaar weer – Als artsen werken we vaak onder hoge druk en worden we geconfronteerd met heftige situaties. Soms worden we als art geconfronteerd met nare ervaringen of crisissituaties die ons niet meer loslaten. Het is rot om zelf mee te maken, maar ook lastig om te zien hoe een collega daar doorheen gaat. Hoe kun je elkaar helpen en vasthouden? Marjan de Muynck, psychiater en wandelcoach, heeft veel ervaring met deze thematiek. Tijdens deze workshop gaat u onder haar begeleiding praktisch aan de slag met een Emmaus-wandeling. Een manier om mee te wandelen met een collega in zwaar weer. 

 

Als de dokter zelf patiënt wordt – Soms kom je als arts aan de andere kant van het bureau te zitten. Als je zelf ernstig en/of langdurig ziek wordt komt er een hoop op je af. Wat doet het met je als je als arts zelf ziek wordt? Hoe ga je om met de beperkingen? Hoe worstelen we ons door de crisis? En hoe verder als er onverwacht herstel komt? Als je God het leven leidt langs een andere weg dan je zelf in gedachten had? Het zijn zo maar enkele vragen waar je mee geconfronteerd kan worden. Maarten Otter, psychiater en ervaringsdeskundige, zal tijdens deze workshop met u aan de slag gaan met deze vragen. 

 

Omgaan met schaarste – In het westen hebben we lange tijd niet geweten wat schaarste is. Totdat we werden geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Tekorten aan beschermende middelen en het inzetten van extra ziekenhuispersoneel waren het gesprek van de dag. Maar welke keuzes heb je te maken in tijden van schaarste? Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? Misschien hebben we stiekem wel vaker te maken met schaarste dan we denken! 
Robert van Kleef is huisarts en heeft in het verleden als militair arts onder andere in Irak en op Aruba gewerkt. Vanuit deze ervaring en zijn expertise binnen de Conflict and Catastrophe Medicine zal hij in deze workshop dieper ingaan op de thematiek.  

.  

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Programma

9.30 uur             Start conferentie
                            Ochtendprogramma met lezingen door Pieter Vos en John Wyatt en

12.30 uur           Lunch-pauze

13.30 uur           Workshopprogramma met twee rondes van een uur, via Zoom
16.00 uur           Einde conferentie. 

 

Deelnemersbijdrage

Informatie hierover volgt als er meer bekend is over de invulling van het programma

Accreditatie

Gezien de gekozen invulling van het thema zal er waarschijnlijk geen accreditatie worden aangevraagd.

 

Agenda

28

Oct
cursus Coachende Gespreksvoering

09:00, Nieuw Salem, Driebergen

13

Nov
conferentie Reflecties op een crisis

09:30, Nieuw Salem, Driebergen

20

Jun
ICMDA World Congress 2023

10:00, Arusha, Tanzania

Meer items...

Lid worden