CMF Nederland

CMF Najaarsconferentie – 31 oktober 2020

Op 31 oktober 2020 willen we graag weer onze najaarsconferentie organiseren. In verband met de corona maatregelen heeft onze voorjaarsconferentie over het thema Levensbegin geen doorgang kunnen vinden. Een deel van wat aan bod zou komen is omgezet in webinar die op 4 juni plaatsvondt. Er is echter veel van de thematiek blijven liggen. We zouden het, voor zo'n belangrijk thema, jammer om dat niet alsnog aan bod te laten komen. Daarom willen we graag dit najaar alsnog een conferentie houden over dit thema.

INSCHRIJVEN

 

THEMA: Levensbegin

Vollop in beweging

Medische zorg rondom het levensbegin is een gebied van grote uitersten en volop in beweging. Blijdschap, verwachting en hoop komen heel dicht bij verdriet, angst en wanhoop. Wetenschappelijke ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden en ook politiek staat dit onderwerp op de agenda. In 2020 zal de wet afbreking zwangerschap (WAZ) weer geëvalueerd worden. Daarnaast faciliteert de overheid de ‘nationale kiembaandialoog’ in aanzet naar mogelijke wetswijziging in de toekomst. Tijdens deze conferentie willen we stilstaan bij diverse vragen waar wij als artsen ook tegenaanlopen. Allereerst vanuit ethisch en filosofisch-theologisch gezichtspunt. Daarnaast zullen we op enkele onderwerpen verder inzoomen middels workshops.

 

Ochtendprogramma

Het levensbegin is vaak een bron van vreugde. Maar het gaat niet altijd zoals je zou willen en kan ook leiden tot veel vragen, verdriet en moeilijke keuzes. Als het gaat om vormen van antwoorden op ethische vragen rond het levensbeging worden de antwoorden sterk bepaalt door je visie op de beschermwaardigheid van leven. In zijn lezing zal Henk Jochemsen stilstaan bij de meest voorkomende visies op de beschermwaardigheid van het leven. Welke filosofische en theologische argumenten zijn hiervoor. Hoe beinvloeden deze je benadering van ethische vragen rond het levensbegin. 

Daarnaast willen we ook inzoomen op wat het nu betekent om ongewenst kinderloos te blijven. Rosanne van Dam, verloskundige en arts, zal vanuit haar persoonlijke ervaring en expertise ingaan op deze thematiek. Wat doet dit met je als persoon en als echtpaar, welke invloed kan het hebben op een relatie.  Maar ook, hoe kan een arts hier het best mee om gaan en welke zaken zijn essentieel in de begeleiding? Hoe praat je over alternatieven voor een fertiliteitstraject, zoals adoptie. 

 

Na de verzorgde lunch zijn er twee workshop rondes:

WORKSHOPS

De huisarts en het abortusverzoek – In Nederland krijgt de huisarts met enige regelmaat een vrouw op het spreekuur met een ongewenste zwangerschap, vaak met de vraag voor een verwijzing. Veel huisartsen verwijzen naar een abortuskliniek zonder verdere opties te bespreken (bij ong 86% bij vrouwen die vooraf al hadden besloten een abortus te willen en bij 26% van de vrouwen die nog geen beslissing hebben genomen). Dit terwijl het een wettelijke plicht is om vrouwen te informeren over de alternatieven en dit eerste consult bij de huisarts vaak als begin wordt gezien van de wettelijke vijf dagen bedenktijd. Voor veel huisartsen is dit iets waar ze weinig ervaring mee hebben. In deze workshop zal Edward Groenenboom, huisarts, aandacht besteden aan de onderdelen die (wettelijk) van belang zijn, consultvoering, je eigen houding en waar welke hulp er verder voorhanden is voor vrouwen die twijfelen over hun keuze.

 

Natuurlijk zwanger worden en blijven – Voor veel mensen is het krijgen van kinderen en het vormen van een gezin een belangrijk onderdeel van hun leven. Dit maakt het verdriet en de pijn bij een onvervulde kinderwens dan ook heel invoelbaar en is het begrijpelijk dat mensen elke kans aangrijpen om alsnog kinderen te kunnen krijgen. Dit heeft ook gevolgen in de relatie van het stel, bijvoorbeeld voor de seksuele beleving, ethische en sociale afwegingen, financiële en juridische consequenties. Susanne van der Velden is als gynaecoloog werkzaam in het Karl-Keisner-Klinikum in Kleve (Duitsland) en de daaraan verbonden FertilityCare Kliniek. Zij zal een overzicht gegeven over de verschillende moderne behandelingen. Daarnaast zullen de deelnemers op een interactieve manier worden uitgedaagd ook na te denken over de intermenselijke, ethische en sociale vragen waarmee paren tijdens hun vruchtbaarheidsbehandelingen worden geconfronteerd.

 

Etische aspecten van prenatale screening – Prenatale screening wordt steeds meer toegepast en wordt steeds betrouwbaarder. Denk bijvoorbeeld aan de NIPT. Hierbij is het voorkomen van ziekte en lijden een belangrijke drijfveer voor het uitvoeren van deze diagnostiek. Tegelijkertijd heeft dit (mogelijk) ook zijn keerzijden. Denk bijvoorbeeld een sterkere stigmatisering van (ouders van) kinderen met Down, als er nog nauwelijks kinderen met dit syndroom worden geboren. Adriana Kater-Kuipers, die momenteel promoveert op ethische aspecten van de NIPT-test, zal in deze workshop u uitdagen na te denken over diverse ethische vragen die opkomen bij prenatale screening.

 

Tussen Zorgplicht en Moreel bezwaar – Soms word je als arts geconfronteerd met vragen van patiënten die niet altijd stroken met je eigen waarden of beroepsethiek. Als arts moet je daar je eigen weg in vinden hoe je daar in de dagelijkse praktijk mee omgaat. Je gaat het gesprek aan met je patiënt, maar niet altijd kun je het eens worden. Als arts staat het belang van de patiënt voorop en is het voor toekomstige zorg bijvoorbeeld ook van belang de arts-patiënt relatie goed te houden. Vanuit de maatschappij worden dan ook de nodige vraagtekens gezet bij het weigeren van zorgverlening op basis van morele bezwaren. Jolanda van Boven heeft een juridische adviesbureau en gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Samen met u wil zij verkennen welke ruimte er bestaat als je als arts/co-assistent klem komt te zitten tuzzen je eigen morele bezwaren en je zorplicht.

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Locatie

Nieuw Salem
De Lei 86
3971 CA  Driebergen-Rijsenburg

(zie het kaartje hieronder voor parkeergelegenheid in de buurt)


Programma

9.30 uur             Start conferentie
                            Ochtendprogramma met lezing Rosanne van Dam en Henk Jochemsen
                            Ledenvergadering

12.30 uur           Lunch

13.30 uur           Workshopprogramma met twee rondes van een uur
16.00 uur           Einde conferentie. 

Napraten met een hapje en drankje (tot ca. 17.00 uur) 


Kosten*

€ 80 - normale bijdrage voor CMF-leden en introducés
€ 35 - voor arts-assistenten
€ 15 - voor studenten die CMF-lid zijn en voor student-introducés
€ 125 - voor niet-leden
€ 50 - voor arts-assistenten die geen lid zijn
€ 30 - voor studenten die geen lid zijn

*in geval van fysieke bijeenkomst, inclusief lunch en consumpties 


Accreditatie

Voor deze conferentie zullen we accreditatie aanvragen als algemene nascholing (ABAN)


Digitale Conferentie (backup)

We hopen dat de situatie het toelaat om elkaar fysiek te ontmoeten. Daarnaast volgen we ook de ontwikkelingen rond de maatregeleen op de voet. We orienteren ons daarom ook op een online alternatief waarbij de lezingen en workshops digitaal gevolgd kunnen worden (zelfde datum en tijd)

 

INSCHRIJVEN

Agenda

24

Oct

31

Oct
CMF Najaarsconferentie

09:30, Nieuw Salem, Driebergen

19

Jul
ICMDA World Congress 2022

10:00, Arusha, Tanzania

Meer items...

Lid worden