top of page

Gezocht: stafwerker 0,2 FTE

Christus volgen, mensen dienen. Dat is de slogan van CMF Nederland. Wij zijn een vereniging voor artsen en medisch studenten die in hun werk hun geloof handen en voeten willen geven.


Om onze leden in deze taak te ondersteunen, organiseren wij onder andere toerustingsactiviteiten zoals conferenties en cursussen, zijn er lokale kringen actief, wordt er een tijdschrift uitgegeven en onderhouden we contact met andere christelijke organisaties.


Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met ondersteuning van een artsenwerker. Vanwege het vertrek van onze collega Willem Lock zijn wij op zoek naar een vervanger. 


Profiel:

Je bent actief christen en geïnteresseerd in medisch ethische thema’s, bent zelfstandig werkend en organisatorisch sterk, goed in netwerken en bij voorkeur arts. Het is praktisch als je ook affiniteit hebt met social media en websitebeheer via Wix.


Taakschets:

Je werkt nauw samen met het bestuur en ondersteunt bij het opzetten en organiseren van activiteiten, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast zijn er administratieve taken zoals beantwoorden van e-mails. Gemiddeld beslaat dit werk 8 uur per week.


Salaris: 

Je wordt uitbetaald conform de CAO universitair medisch centra; de salarisschaal is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren als arts.


Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin van Brakel (penningmeester) via info@cmf-nederland.nl.

35 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page