top of page
Papier-met-logo.jpg

Lid worden en contributie

Ben je christen en (tand)arts of geneeskundestudent? Dan nodigen wij je van harte uit om lid te worden van CMF Nederland! Als organisatie willen wij een verschil maken in de gezondheidszorg als geheel.

Waarom lid worden?
 • Wordt bemoedigd in het geloof, in de bijzondere rol als christen-arts;

 • Leer van elkaar en groei in de integratie van geloof en werk;

 • Kom in contact met christen artsen in uw regio of vakgebied;

 • Werk mee aan de verspreiding van het evangelie.

 

Welke voordelen zijn er nog meer?
 • Vier maal per jaar het magazine IDDG (In Dienst der Genezing), vol lezenswaardige artikelen;

 • Lidmaatschap van de internationale organisatie ICMDA;

 • Korting op het bezoeken van lezingen en CMF-conferenties;

 • Korting op het bezoeken van CMF-cursussen, zoals Saline Process ;

 • Korting op aanvullende verzekeringen bij De christelijke zorgverzekeraar.

 

Contributie

CMF Nederland hanteert contributieklassen:

Klasse A - Studenten en coassistenten  € 30 p.j.

Klasse B - Senior leden en/of bruto inkomen tot € 35.000  € 90 p.j.

Klasse C - Bruto inkomen € 35.000 tot € 50.000  € 115 p.j.

Klasse D - Bruto inkomen boven € 50.000  € 140 p.j.

Klasse E - Ereleden en leden die leven van giften  € 0 p.j.

Klasse F - Echtgeno(o)t(e)/partner van lid  € 0 p.j.

Klasse G - IDDG-abonnement  € 30 p.j.

Toelichting
 • Bruto inkomen is het inkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

 • Senior leden zijn leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en niet meer als arts praktiseren.

 • Ereleden en leden die leven van giften zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

 • Wanneer beide leden van een echtpaar/geregistreerd partnerschap lid zijn van CMF Nederland, wordt de minst verdienende partner vrijgesteld van contributie.

 • Het abonnement op In Dienst der Genezing is alleen toegankelijk voor instellingen of als je geen lid kunt worden door het hebben van een niet-medisch beroep.

Kortingsregeling

Voor geneeskundestudenten geldt dat zij, wanneer zij afstuderen, gedurende twee jaar korting krijgen op het contributiebedrag. Het eerste jaar bedraagt de korting 50%, het tweede jaar 25%.
Bij aanmelding na 31 augustus is slechts 50% van de contributie over het lopend jaar verschuldigd. Bij aanmelding na 31 oktober geldt vrijstelling van contributiebetaling voor de rest van het kalenderjaar.

​​

Aanmelden als lid

Aanmelden gaat via dit formulier.

bottom of page