top of page
beautiful-scenery-of-footprints-on-the-beach-at-su-2023-11-27-05-26-24-utc.jpeg

Onderlinge steun

Artsen zijn vaak de slechtste patiënten: ze zijn te zorgzaam, te veel uren met hun vak bezig en nemen te weinig tijd om te pauzeren of afstand te nemen van hun werk. Daarnaast kan er ook in het privéleven van alles gebeuren wat maakt dat het werk in plaats van een lust, een last wordt. En waarbij de kwaliteit van de zorg voor de eigen patiënten op termijn misschien ook achteruit gaat. Bij te laat ingrijpen kunnen er psychische problemen ontstaan. Patiënten gaan naar de huisarts of psycholoog, maar waar ga jij heen als het allemaal te veel wordt? Stap je dan naar een collega of schroom je ervoor dat te doen?

Er zijn ook situaties waarbij je wel eens een klankbord van een collega zou willen hebben, een collega die ook christen is en die in hetzelfde werkgebied werkt als jij. Gewoon om te vragen hoe hij of zij hiermee om zou gaan, of om samen eens over een onderwerp te reflecteren.

Aangezien we binnen CMF gemerkt hebben dat hier best een behoefte voor lijkt te bestaan, maar dat het lastig is om daadwerkelijk iemand te vinden die je verder kan en wil helpen, willen we graag proberen je in contact te brengen met iemand die mogelijk een tijdje met je “mee kan lopen”. Degene zal niet je hulpverlener zijn, maar mogelijk wel een buddy waar je wat aan kan hebben.

Mocht je behoefte hebben om in contact te komen met een christelijke collega die affiniteit heeft met je vakgebied om te kijken of degene je tot steun kan zijn, neem dan contact op met info@cmf-nederland.nl.

bottom of page