top of page

Meerjarenplan 2024 - 2026

Het bestuur wil het werk in Nederland versterken, ontwikkelen en laten groeien zodat alle leden vanuit hun christelijke overtuiging nog beter hun medisch denken en handelen vorm geven.

 

Het PR-plan 2023 heeft als doel dat alle Nederlandse christelijke (tand)artsen en studenten van het bestaan van CMF afweten en op de hoogte zijn wat de vereniging voor hen kan betekenen.

 

We ondersteunen met onze doelen de volgende voordelen van het lidmaatschap van CMF:

  • Bemoedigd worden in het geloof, in de bijzondere rol als christen-arts.

  • Groeien in het integreren van geloof en werk.

  • Gefaciliteerd contact met christen-artsen in de regio/netwerkfunctie.

 

CMF blijft een platform voor kennisontwikkeling en geeft haar leden verdiepend inzicht door:

 

Meer studenten blijven na afstuderen lid door een gevarieerd aanbod aan activiteiten zoals:

·         landelijk studentencongres

·         landelijke conferenties in het voorjaar en het najaar

·         sociale activiteit per regio / zomerevent

·         avondlezing met een maaltijd vooraf

·         arts-assistentenevent

·         maandelijkse online gebedsgroep

·         een retraite weekend inclusief persoonlijkheidstest

 

Iedereen is op de hoogte van de activiteiten van CMF Nederland door het ontvangen van een digitale nieuwsbrief 4x per jaar, waarvoor ook niet-leden zich via de nieuwe website kunnen inschrijven.

 

In elke regio is per 1 januari 2026 minstens 1 artsenkring actief door het actief werven van nieuwe kring coördinators tijdens de CMF activiteiten en door het geven van ondersteuning bij het opzetten en laten draaien van een kring. De coördinators van de artsenkringen zullen in 2025 in contact gebracht worden met de coördinators van de stedengroepen zodat het voor net afgestudeerden gemakkelijker wordt om zich aan te sluiten bij een artsenkring.

 

Het gebruik van de Socie app wordt gestimuleerd door een instructie te geven hoe de app te installeren. Tevens wordt een beschrijving van gedragsregels gemaakt en worden er rubrieken toegevoegd zodat de inhoud boeiender wordt. 

 

Er is een meer divers ledenbestand door artsen met een migratie achtergrond actief te benaderen.

 

CMF maakt als organisatie verschil in de gezondheidszorg als geheel door lobby richting de politiek (advocacy) en door aansluiting te zoeken bij andere partijen zoals ProVita, Lindeboominstituut etc.

 

 

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page