top of page

Verslag voorjaarconferentie

Afgelopen zaterdag was er in Driebergen de voorjaarsconferentie met als thema “Collegialiteit en Integriteit, hoe verder als die twee niet meer samen door één deur kunnen?”


De eerste lezing werd gehouden door Theo Hettema, predikant. Integriteit is geen bijbels woord, maar zou omschreven kunnen worden als “zuiver leven”. Aan de hand van drie personen werd dit uitgewerkt. Dr. Semmelweis die baanbrekend werk deed in de strijd tegen kraamvrouwenkoorts, maar daar niet de erkenning voor kreeg. Hij joeg collega’s tegen zich in het harnas en had zelf geen makkelijke persoonlijkheid. Pontius Pilates die zijn handen in onschuld wast: hij houdt zich keurig aan de procedures van die tijd, is angstig, maar waar ligt zijn loyaliteit? Hij is meegaand en meebuigend. Als derde persoon de apostel Paulus, wist als farizeeër alles over zuiver leven, maar zette dat tot zijn bekering verkeerd in. Na zijn omkeer is hij uit op samenwerking, probeert de gemeente bij elkaar te houden (Filippenzen 1:1-9) en weet waar zijn identiteit ligt, namelijk in Christus. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Groeien in liefde door inzicht en fijnzinnigheid, met als vrucht gerechtigheid.

Integer zijn en bouwen aan je eigen imago gaat niet samen. Verlies je niet aan instant succes, maar kijk naar de grote lijn. Wat draagt je dan? Dat je zelf in Christus bent, dat je anderen tot Christus draagt, tot de wederkomst.

 

De tweede lezing werd gehouden door Rick Paul, chirurg, aan de hand van zijn ervaringen als klokkenluider. We krijgen allemaal met conflicten te maken en zijn daar meestal niet op voorbereid. Vaak heeft het te maken met geld, macht, aanzien, disfunctioneren. C.S. Lewis beschrijft “The Inner Ring”. Elk instituut heeft twee systemen: een officieel, zichtbaar systeem gebaseerd op hiërarchie, en een tweede onofficieel systeem, onzichtbaar, gebaseerd op invloed. We hebben het verlangen om bij de Inner Ring te horen (erkenning, macht, mensen “die er toe doen”). Er is een neiging om dingen te regelen via dat tweede systeem. We willen erbij horen en dat maakt dat mensen compromissen sluiten met eigen waarden. Waar is dat op gebaseerd? Het is ook cultureel bepaald: truth versus relationship. Herken de patronen en de belangen! Wat doe je als je ziet dat iets niet goed is? Aankaarten, weglopen of wegkijken? Tips: overleg met iemand buiten de organisatie, vraag raad, count the costs, volg nauwgezet de procedure (failing to prepare is prepare to fail).

In de rechtszaal van het geweten wordt doorlopend zitting gehouden.. ga niet in tegen je eigen geweten. Een aantal leestips werden nog meegegeven.


Na de lezingen werden in kleine groepjes ervaringen gedeeld. Tijdens de lunch was er ruimte voor ontmoeting.


Heleen Versteeg, secretaris CMF Nederland

 

 

19 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page